Smart Factory Vision

Smart Factory Vision

Projektanci Bystronic określili koncepcję w pełni zautomatyzowanej i zintegrowanej inteligentnej fabryki, która to koncepcja może pomóc w sprostaniu współczesnym wyzwaniom i zagwarantowaniu trwałej przewagi nad konkurencją.

Korzyści dla klienta

Seamless integration

Bezproblemowa integracja

Dzięki skalowalnym rozwiązaniom systemowym możemy połączyć maszyny, systemy automatyki i oprogramowanie, tworząc w ten sposób elastyczną sieć inteligentnych elementów.

Agility

Sprawna działalność

Przyspieszenie produkcji i lepsze zarządzanie, by móc przewidzieć rosnące wymagania klientów.

Transparency

Przejrzystość informacji

Dzięki scentralizowanemu sterowaniu elementami sieci pakiet oprogramowania Bystronic zapewnia idealną komunikację - w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.