Bending

2D becomes 3D.

A tapered tool bends the piece into its desired shape.

 

Gięcie

Gięcie jest procesem formowania płaskich części z blachy. Odbywa się ono w łańcuchu obróbki zaraz po cięciu. Obrabiany przedmiot jest kładziony na matrycy z otworem w kształcie litery V. Klinowe narzędzie (tłocznik) wciska obrabiany przedmiot w otwór w kształcie litery V, zaginając go w ten sposób pod żądanym kątem.

Tłoczenie

Podczas tłoczenia tłocznik wciska obrabiany przedmiot w matrycę pod naciskiem czterokrotnie wyższym niż przy gięciu powietrznym. Ponieważ tłocznik i matryca mają ten sam kąt, przedmiot obrabiany jest «wytłaczany». Tłoczenie jako metoda obróbki plastycznej pozwala uzyskiwać bardzo duże dokładności kątowe. Różne grubości blach i sprężynowanie materiałów są kompensowane przez samą siłę gięcia. Prasy krawędziowe Bystronic wywierają przy tym wyjątkowo precyzyjny nacisk. W ten sposób powstaje metoda tłoczenia o najwyższej jakości. Ponadto przy tłoczeniu można uzyskiwać mniejsze promienie i ramiona kątów niż przy gięciu powietrznym.

Gięcie powietrzne

Air bending

W przypadku gięcia powietrznego lub swobodnego tłocznik wciska obrabiany przedmiot w otwór matrycy, ale nie aż do jej dna. W ten sposób podczas całego procesu gięcia przedmiot obrabiany leży jedynie na obu krawędziach matrycy. Kąt gięcia jest wyznaczany przez głębokość, na jaką tłocznik wchodzi w matrycę. Gięcie powietrzne umożliwia gięcie pod różnym kątem bez wymiany narzędzi.

 
 
 

Dynamiczna kompensacja

W przypadku pras krawędziowych serii Xpert firma Bystronicod dawna stawia na kompensowanie dynamiczne. Ten wyjątkowysystem kompensowania automatycznie dostosowujezaoblenie dolnej belki podczas gięcia. Kompensowaniedynamiczne najnowszej generacji przeprowadza tę korekcję wczasie rzeczywistym i z zastosowaniem najnowocześniejszychczujników. Pozwala to użytkownikom uzyskiwać dokładne iniezmienne wyniki gięcia, również w przypadku elementówgiętych od długości powyżej 3 metrów.

 
 

Precyzja

Precyzja stanowi najważniejszy miernik oceny prasy krawędziowej. Lekkie odchyłki od żądanego kąta gięcia są fizycznie nieuniknione. Kąt gięcia może być przy tym albo w całości niedokładny, albo też zmieniać się na całej długości gięcia. Podczas gięcia powietrznego błędy te są równoważone przez systemy kompensacji. W przypadku swoich pras krawędziowych firma Bystronic stosuje unikatową kompensację hydrauliczno- dynamiczną: tłocznik i matryca są tu w ukierunkowany sposób wybrzuszane, co pozwala skompensować deformację powstającą w trakcie procesu gięcia. Decydujące jest ponadto zachowanie się przedmiotu obrabianego podczas gięcia. W celu uzyskania precyzyjnego wyniku gięcia, najnowocześniejsze czujniki dostarczają wszelkie wymagane informacje do sterownika prasy krawędziowej. Dane te są tam analizowane i przekształcane na inteligentny proces gięcia poprzez automatyczne korygowanie.

Overview pressbrakes

 
 
 

Nota prawna   |   Uwagi prawne   |   Copyright © by Bystronic

 
top
This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.