BySoft 7 Plant Manager

BySoft 7 Plant Manager

Co to jest Plant Manager?

Plant Manager to unikalne narzędzie do planowania i monitorowania wszelkich procesów cięcia laserowego i gięcia, po pierwsze: automatycznie, a po drugie: w oparciu o fakty.

Jakie zadania przejmuje Plant Manager?

Każdy system ERP jest podzielony w łańcuchu produkcyjnym na poszczególne cykle robocze. Jednym z tych cykli jest wstępne planowanie procesów cięcia i gięcia. W tym miejscu wkracza system Plant Manager, automatycznie ułatwiając to planowanie. Pozwala to zaoszczędzić kroki robocze i czas, obniżyć koszty i wyeliminować źródła błędów. Ponadto system Plant Manager inicjalizuje i monitoruje produkcję części oraz dostarcza użytkownikowi kompleksowe informacje.

Planowanie

Planowanie
 • Narzędzie Plant Manager przejmuje dane zlecenia z systemu ERP lub innych źródeł i dokonuje ich powiązania z danymi CAD 
 • Narzędzie Plant Manager grupuje części według rodzaju materiału, grubości materiału i terminów, jak również według głowicy tnącej, dyszy tnącej i maszyny 
 • Tworzy optymalne programy cięcia i gięcia, stosując każdorazowo odpowiednią technologię 
 • Plant Manager skraca czasy nastawiania dzięki optymalnemu planowaniu narzędzi do gięcia

Produkcja

Produkcja
 • Narzędzie Plant Manager zarządza i steruje wszystkim zleceniami maszyny, realizując przy tym również zlecenia ekspresowe 
 • Planuje okresy serwisowe i zmiany robocze 
 • Narzędzie Plant Manager monitoruje i wizualizuje procesy poszczególnych systemów maszyny oraz ich stan 
 • Plant Manager udostępnia użytkownikowi pełny podgląd produkcji

Statystyka

Statystyka
 • Narzędzie Plant Manager analizuje dla użytkownika wszelkie odpowiednie dane maszyny i zlecenia, udostępniając odpowiednie statystyki 
 • W przypadku wystąpienia jednego ze zdefiniowanych zdarzeń, narzędzie Plant Manager wysyła użytkownikowi odpowiednią wiadomość e-mail

Korzyści dla klientów

 • Części produkowane są szybciej, taniej i przy mniejszym wysiłku 
 • Procesy działają jeszcze bardziej niezawodnie, gdyż zostają wyeliminowane wpisy ręczne, a maszyny są regularnie serwisowane 
 • Użytkownik zachowuje pełny podgląd w zakresie produkcji i stanu systemów maszyny 
 • Uzyskiwane dane pozwalają jeszcze bardziej zwiększyć wydajność produkcji

Cookies are necessary in order to allow you to use all the functions of the Bystronic Group’s website. Some of these cookies require your express consent. Please give your consent to the use of cookies so that you can use all of the website’s functions. You can find detailed information about the type, the use or the purpose, and the individual expiry dates of the cookies by clicking on „Further information“.

This website uses cookies. Why?
Click here to learn more.