Mobile Bending Cell 40 + 80

Mobile Bending Cell 40 + 80

Wydajna automatyzacja gięcia w najbardziej elastycznej formie

  • Maksymalna elastyczność w zmieniających się warunkach zamówień: kompleksowe krótkie serie można giąć ręcznie, a wielkie serie w pełni automatycznie
  • Automatyzacja gięcia na małych przestrzeniach: wydajność gięcia pras Xpert 40 lub 80 w połączeniu ze zdolnością produkcyjną robota Mobile Bending Robot
  • Koncepcja automatyzacji na żądanie: przejście w mniej niż 10 minut od obsługi ręcznej do w pełni zautomatyzowanej produkcji
  • Łatwe programowanie z Robot Manager: wszystkie zadania gięcia są programowane offline z użyciem oprogramowania Robot Manager. Następnie wszystkie dane są importowane do ByVision Bending, bez przerywania bieżącej produkcji
  • Elastyczna modernizacja robota Mobile Bending Robot: Indywidualne rozszerzenie funkcji ręcznej prasy krawędziowej Xpert 40 i 80 do w pełni zautomatyzowanego rozwiązania gięcia

Mobile Bending Cell 40 + 80
Maks. obciążenie 10 kg
Maks. rozmiar elementów ok. 300 x 600 mm
Maks. masa podzespołu ok. 7 kg
Zasilanie sprężonym powietrzem 5 – 7 bar
Ciężar 1 t

* Nie wszystkie wymienione produkty są dostępne w każdym kraju.