Uwagi prawne

Korzystanie z informacji

Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia prawne dotyczące strony internetowej www.bystronic.pl (dalej Strona) i dotyczy wszystkich jej użytkowników. Odwiedzenie Strony lub korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki określone w niniejszej nocie prawnej.

Wszystkie informacje, dokumenty oraz ilustracje opublikowane na Stronie mają charakter ogólny i dostarczają informacji na temat BYSTRONIC POLSKA Sp. z o.o. oraz innych spółek wchodzących w skład Bystronic Group (dalej łącznie Bystronic), jak również ich produktów i usług.

Korzystanie, to jest przeglądanie, kopiowanie   i wydruk informacji zamieszczonych na Stronie, jest dozwolone z następującymi zastrzeżeniami: na wszystkich kopiach winien znajdować się symbol praw autorskich, informacje mogą być wykorzystane wyłącznie na własny użytek bez zysków ekonomicznych, informacje nie mogą być w żaden sposób zmienione, wszelkie ilustracje ze Strony mogą być wykorzystane wyłącznie w połączeniu z towarzyszącym im tekstem, a każdorazowo podane zostanie źródło ich pochodzenia. 

Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty świadczenia usługi lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu odpowiednich przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, o ile wyraźnie nie zostały w taki sposób przedstawione. Każda oferta oraz   zaproszenie do składania ofert będzie zawsze wyraźnie oznaczana.

Poniższa nota prawna zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz określa wyłączenia odpowiedzialności dotyczące zawarte Strony. Zwracamy uwagę, że dodatkowe zapisy dotyczące polityki poufności, postanowienia określające wyłączenie odpowiedzialności oraz inne istotne informacje nawiązujące do treści zawartych na Stronie, mogą znajdować się na stronach dotyczących poszczególnych spółek wchodzących w skład Bystronic Group .

Produkty 

Dane o produktach dotyczące zakresu dostaw, wyglądu, wydajności, wymiarów, wagi itp. należy traktować jako dane przybliżone. Urządzenia mogą być przedstawione na zdjęciach wraz z akcesoriami lub w wariancie nie będącym seryjnym wyposażeniem. Ze względów technicznych mogą wystąpić odchylenia lub zmiany w przedstawionej kolorystyce. Zmiany konstrukcyjne, odchylenia kolorystyczne, jak i zmiany dotyczące zakresu dostawy są dopuszczalne, dopóki produkt nie ulegnie znaczącej zmianie oraz dopóki są akceptowane przez zamawiającego/kupującego. Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią profesjonalnego opisu technologii,   porad technicznych ani instrukcji użycia poszczególnych produktów.

Ochrona danych

Dane osobowe zbierane są wyłącznie w momencie ich otrzymania, np. w trakcie rejestracji, poprzez wypełnienie formularza lub wysłanie wiadomości pocztowej, podczas zamawiania produktów lub usług, czy też przesyłania zapytań lub prośby o materiały. Otrzymywane od Państwa dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia zwrotnie określonej informacji wymaganych produktów lub usług, bądź w innym celu, na jakie wyraziliście Państwo zgodę, o ile nie naruszają one żadnych obowiązków prawnych.

Cookies

Bystronic może używać cookies w celu rozpoznania preferencji odwiedzających i optymalnej obsługi strony. Cookies to małe pakiety informacji przechowywane lokalnie na Państwa komputerze. Zawarte w cookies dane ułatwiają nawigację, związane są z konkretnym użytkownikiem, nawet po wyłączeniu komputera i ponownym wejściu na stronę internetową powodują, że jest rozpoznawany, a wszystkie informacje związane z nim, wcześniej zapisane w cookies mogą zostać powrotnie wywołane. Nasze cookies nie zawierają danych personalnych dlatego są bezpieczne i chronią strefę prywatną użytkowników. Cookies akceptowane są automatycznie przez większość wyszukiwarek internetowych. Jeżeli Państwo nie życzą sobie takiej identyfikacji, należy ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała cookies. Zablokowanie cookies może spowodować ograniczenia w dostępie do niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Cała zawartość niniejszej Strony jest chroniona prawem autorskim. Bystronic zastrzega sobie wszelkie prawa w zakresie prawa autorskich i znaków towarowych, niezależnie od tego, czy dane informacje lub nazwy są chronione symbolami ©, ®, czy ™. Nazwy i logotypy umieszczone na stronach internetowych Bystronic, które są zastrzeżonym znakami   towarowymi lub nazwami firm są prawnie chronione.

Wszelkie teksty, zdjęcia, oraz animacje objęte są prawem autorskim i innym przepisom dotyczącym ochrony własności. Nie mogą być wykorzystywane ani w celach handlowych ani do użytku przez inne witryny internetowe. Strona, może zawierać materiały udostępnione, będące własnością podmiotów trzecich. Fragmenty Strony mogą być kopiowane i drukowane wyłącznie do użytku prywatnego w celach niekomercyjnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Pomimo tego, iż Bystronic dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia, aby zawartość Strony była poprawna w momencie jej publicznego udostępnienia, cała odpowiedzialność za poprawność i/lub kompletności tych informacji jest wyłączona. Treść i informacje mogą też ulec w każdym momencie zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

Bystronic wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, wynikające z korzystania ze Strony, a w szczególności związane z informacjami błędnymi lub nieaktualnymi.

Bystronic nie odpowiada za treści odnośników do niniejszej Strony znajdujących się na stronach internetowych zarządzanych przez osoby trzecie,   a także nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz treść stron internetowych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji

Prawem właściwym jest prawo Rzeczpospolitej Polski , a ewentualna właściwość sądowa określona będzie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Copyright © Bystronic Laser AG

Polityka prywatności

Witryna Bystronic wykorzystuje zewnętrzne komponenty, które mogą być wykorzystane do gromadzenia danych o Państwa zachowaniach i zapewnienia funkcji mediów społecznościowych. Polityka prywatności