Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią ogólny przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają zidentyfikować Państwa osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych są zawarte w naszej polityce prywatności prezentowanej poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Gromadzeniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się operator strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane osobowe gromadzimy z jednej strony w oparciu o ich przekazanie nam przez Państwa. Mogą to być przykładowo dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy IT w czasie wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona celem zagwarantowania bezusterkowej dostępności strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa preferencji w ramach użytkowania.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych?

Przysługuje Państwu w każdym momencie prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej pochodzenia, odbiorcy oraz celu zapisywanych danych osobowych należących do Państwa. Ponadto przysługuje Państwu prawo do zażądania skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w innych kwestiach dotyczących ochrony danych mogą Państwo zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w stopce. Ponadto przysługuje Państwu prawo do skargi we właściwym organie nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferentów trzecich

W czasie wizyty na naszej stronie internetowej Państwa preferencje korzystania ze strony mogą zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim przy użyciu plików cookie oraz programów analitycznych. Analiza Państwa preferencji korzystania ze strony odbywa się zasadniczo w sposób zanonimizowany; preferencji korzystania ze strony nie można powiązać bezpośrednio z Państwa osobą. Mogą Państwo sprzeciwić się analizie lub zapobiec jej poprzez wstrzymanie się od korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwienia się informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

Komunikat w sprawie ochrony danych dla partnerów handlowych

Applicant data processing notice

2. Ogólne wskazówki oraz informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które pozwalają zidentyfikować Państwa osobę. Niniejszy tekst polityki prywatności wyjaśnia, które dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że transfer danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji drogą mailową) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Absolutna ochrona danych przed dostępem podmiotów trzecich nie jest możliwa.

Wskazanie jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Bystronic Polska Sp. Z o.o.
Ul. Sokołowska 47, Sokołów
05-806 Komorów

Telefon: +48 22 331 37 70
nfplbystrnccm

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwy, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę. Wystarczy przesłać nam drogą mailową informację w dowolnej formie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do wniesienia odwołania we właściwym organie nadzoru

W przypadku naruszeń przepisów prawa o ochronie danych osobowych zainteresowanej osobie przysługuje prawo do wniesienia odwołania we właściwym organie nadzoru. Właściwym organem nadzoru w zakresie prawa ochrony danych jest inspektor ochrony danych osobowych dla kraju, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników ds. ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe są dostępne pod poniższym linkiem: https://giodo.gov.pl

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę lub celem wypełnienia umowy, do siebie lub do podmiotu trzeciego w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego transferu danych do innego operatora, nastąpi to tylko w przypadku wykonalności technicznej takiego transferu.

Szyfrowanie SSL, względnie TLS

Ta strona wykorzystuje ze względów bezpieczeństwa oraz celem ochrony transferu poufnych treści, jak np. zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako do operatora strony, szyfrowanie SSL, względnie szyfrowanie TLS. Szyfrowane połączenie rozpoznaje się po zmianie wiersza adresu z „http://” na „https://” oraz po symbolu zamka w wierszu Państwa przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL, wzgl. TLS jest aktywowane, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez podmioty trzecie.

Informacja, zablokowanie, usunięcie

Mają Państwo w ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym momencie prawo do nieodpłatnej informacji dotyczących Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie oraz w innych kwestiach dotyczących danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas w każdym momencie na adres podany w stopce.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym zostaje wyrażony sprzeciw wobec korzystania z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczenia stopki celem przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały zażądane w sposób wyraźny. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie kroki prawne w przypadku niezażądanego przysyłania informacji reklamowych, np. poprzez spam.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Wymagany ustawowo pełnomocnik ds. ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych.

ecoprotec GmbH 
Pamplonastrasse 19
DE-33106 Paderborn

gdpr.pl@bystronic.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie wyrządzą na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają za zadanie uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkowników, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane w Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. „cookie sesyjne”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty. Pozostałe cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te cookies umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa wyszukiwarki podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w ten sposób, by otrzymywać informację o wstawianiu plików cookie i dopuszczać pliki cookie tylko w jednostkowym przypadku, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub generalnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie z chwilą zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji elektronicznej procedury komunikacyjnej lub do udostępnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka zakupowego), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt  f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie celem sprawnego technicznie i optymalnego udostępniania swoich serwisów. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy Państwa preferencji korzystania ze strony), traktuje się je oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Serwerowe pliki log

Operator stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. serwerowych plikach log, przekazywanych nam automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ przeglądarki oraz wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • URL odsyłania
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina zapytania serwerowego
  • adres IP

Nie dokonuje się powiązywania tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Kiedy przesyłają Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa informacje wynikające z formularza zapytania łącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi są przez nas zapisywane celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz na potrzeby kolejnych pytań. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Tym samym przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym następuje wyłącznie w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć swoją zgodę. Wystarczy przesłać nam drogą mailową informację w dowolnej formie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie zażądają Państwo od nas ich usunięcia, nie cofną zgody na ich zapisywanie, bądź nie przestanie być aktualny cel zapisywania danych (np. po udzieleniu finalnej odpowiedzi na Państwa zapytanie). Nie narusza to przepisów ustawowych – w szczególności terminów przechowywania.

Rejestracja na stronie internetowej

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z jej dodatkowych funkcji. Dane wprowadzone w tym zakresie wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub danego serwisu, na który Państwo zarejestrowali się. Informacje obowiązkowe wymagane przy rejestracji muszą być kompletne. W innym przypadku nie zaakceptujemy rejestracji.

Celem przeprowadzenia istotnych zmian, przykładowo w zakresie oferty, lub w przypadku zmian niezbędnych ze względów technicznych, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby Państwa o nich poinformować.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji następuje wyłącznie w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć wyrażoną zgodę. Wystarczy przesłać nam drogą mailową informację w dowolnej formie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane gromadzone podczas rejestracji są przez nas zapisywane, dopóki są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie zostają one usunięte. Nie narusza to ustawowych terminów przechowywania.

Transfer danych niezbędny do zawarcia umowy w przypadku sklepów online, sprzedawców oraz wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, przykładowo przedsiębiorstwu, któremu zleciliśmy dostawę towaru, bądź instytucji finansowej zajmującej się realizacją płatności. Transfer danych wykraczający poza ten zakres nie ma miejsca, względnie ma miejsce tylko wówczas, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, przykładowo w celach reklamowych, bez wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych celem realizacji umowy lub działań przedumownych.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebook (przycisk Like & Share)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, której oferentem jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook można rozpoznać po logo Facebook bądź przycisku „like” („polub”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebook dostępny jest tu:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, poprzez wtyczkę nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje w ten sposób informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę, korzystając ze swojego adresu IP. Klikając przycisk „Like” serwisu Facebook podczas zalogowania na swoim koncie Facebook, mogą Państwo powiązać treści naszych stron na Państwa profilu Facebook. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferenci stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych, ani o ich wykorzystywaniu przez serwis Facebook. Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu Facebook pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, by Facebook przyporządkowywał wizytę na Państwa koncie użytkownika serwisu Facebook, prosimy wylogować się z Państwa konta użytkownika serwisu Facebook.

Wtyczka Twitter

Na naszych stronach implementowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystanie z serwisu Twitter oraz funkcji „Re-Tweet” skutkuje powiązaniem odwiedzanych przez Państwa stron internetowych z Państwa kontem w serwisie Twitter i poinformowaniem innych użytkowników. Następuje przy tym transfer danych do serwisu Twitter. Zwracamy uwagę, że jako oferenci stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych, ani o ich wykorzystywaniu przez serwis Twitter. Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu Twitter pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Swoje ustawienia dotyczące ochrony danych w serwisie Twitter mogą Państwo zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Instagram

Na naszych stronach implementowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie Instagram, mogą Państwo powiązać treści naszych stron ze swoim profilem Instagram, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferenci stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych, ani o ich wykorzystywaniu przez Instagram.

Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr

Nasze strony wykorzystują przyciski serwisu Tumblr. Oferentem jest Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Te przyciski umożliwiają Państwu dzielenie się wpisem lub stroną w Tumblr lub korzystanie z oferty Tumblr. Gdy otworzą Państwo jedną z naszych stron internetowych z przyciskiem Tumblr, wówczas przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Tumblr gromadzi i przekazuje przy użyciu tej wtyczki. Zgodnie z aktualnym stanem przekazywany jest adres IP użytkownika oraz URL danej strony internetowej.

Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu Tumblr pod adresem:
https://www.tumblr.com/privacy.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Oferentem jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

W przypadku każdego otwarcia jednej z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązane zostaje połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn uzyskuje informacje o wizycie na naszych stronach poprzez Państwa adres IP. Jeśli klikną Państwo przycisk „Recommend” serwisu LinkedIn i są zalogowani na swoim koncie LinkedIn, wówczas LinkedIn ma możliwość przyporządkowania Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa oraz do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferenci stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych, ani o ich wykorzystywaniu przez LinkedIn.

Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu LinkedIn pod adresem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Oferentem jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

W przypadku każdego otwarcia jednej z naszych stron, która zawiera funkcje XING, nawiązane zostaje połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy w tym przypadku nie są zapisywane dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP, ani nie są zapisywane preferencje korzystania ze strony.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych oraz przycisku „Share” serwisu XING są dostępne w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka Pinterest

Na naszej stronie wykorzystujemy wtyczki „social plugins” sieci społecznościowej Pinterest, której operatorem jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest”).

Gdy otwierają Państwo stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przekazuje przy tym dane protokołu do serwera Pinterest w USA. Dane protokołu mogą zawierać Państwa adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które również korzystają z funkcji Pinterest, rodzaj i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę zapytania, Państwa preferencje korzystania z Pinterest oraz cookies.

Dalsze informacje dotyczące celu, zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest oraz wiążących się z tym, przysługujących Państwu praw i możliwości ochrony swojej prywatności, są określone w polityce prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji serwisu analizy webowej Google Analytics. Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły transferowane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie preferencji użytkowania celem optymalizacji zarówno oferty internetowej jak i swojej reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP zostaje przez Google skrócony w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zanim nastąpi jego przekazanie do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostaje przekazany do serwera google w USA i tam skrócony. Z upoważnienia operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji celem analizy Państwa preferencji korzystania ze strony internetowej, sporządzać raporty w sprawie aktywności na stronie internetowej oraz świadczyć na rzecz operatora strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz Internetu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics Państwa przeglądarki nie zostaje powiązany z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarkowa

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie oprogramowania Państwa przeglądarki; zwracamy Państwu jednakże uwagę, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić Google gromadzenie danych wygenerowanych przez plik cookie oraz odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarkową dostępną pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zablokować gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Ustawiony zostaje plik cookie Opt-Out, który zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Dalsze informacje dotyczące postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics są dostępne w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych z upoważnienia

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych z naszego upoważnienia i w pełni wykonujemy rygorystyczne przepisy niemieckich organów ochrony danych w ramach korzystania z usług Google Analytics.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „Cechy demograficzne” Google Analytics. W ten sposób można sporządzić raporty, które zawierają informacje dotyczące wieku, płci oraz zainteresowań odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z odnoszącej się do zainteresowań reklamy Google oraz z danych dotyczących odwiedzających oferentów trzecich. Tych danych nie można powiązać z żadną określoną osobą. Mogą Państwo w każdym momencie zdezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia wyświetlania na swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie swoich danych przez Google Analytics, tak jak przedstawiono to w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

etracker

Nasza strona internetowa korzysta z serwisu analitycznego etracker. Oferentem jest etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy. Na podstawie danych można pod pseudonimem utworzyć profile korzystania. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w schowku Państwa przeglądarki internetowej. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki. Dane gromadzone przy użyciu technologii etracker nie są bez odrębnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających naszą stronę internetową jako konkretnych osób, a także nie są powiązywane z danymi osobowymi poprzez posiadacza pseudonimu.

Pliki etracker cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Zapisywanie plików etracker cookies odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie preferencji użytkowania celem optymalizacji zarówno oferty internetowej jak i swojej reklamy.

Mogą Państwo w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i zapisywania danych. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu swoich danych dotyczących odwiedzania strony ze skutkiem na przyszłość, mogą Państwo pod poniższym linkiem pobrać plik cookie Opt-Out etracker, który powoduje, że w przyszłości nie będą gromadzone i zapisywane przez etracker żadne dane dotyczące odwiedzania strony w Państwa przeglądarce: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

W ten sposób przez etracker zostaje wstawiony plik Opt-Out o nazwie „cntcookie”. Proszę nie usuwać tego pliku cookie, dopóki chcą Państwo, by Państwa sprzeciw pozostawał w mocy. Dalsze informacje są zawarte w postanowieniach polityki prywatności etracker: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

7. Newsletter

Dane potrzebne do otrzymywania newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, będziemy potrzebować Państwa adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy do Państwa należy podany adres e-mail i czy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone, względnie są gromadzone, ale tylko na zasadzie dobrowolności. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki zażądanych informacji i nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zgłoszeniowym newslettera następuje wyłącznie w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgodę udzieloną na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do wysyłki newslettera mogą Państwo cofnąć w każdym momencie poprzez link wyrejestrowania z newslettera. Cofnięcie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Dane wprowadzone przez Państwa w celu prenumerowania newslettera są przez nas zapisywane do momentu wyrejestrowania się z newslettera, zaś po rezygnacji z prenumeraty newslettera zostają usunięte. Nie tyczy się to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy członkowskiej).

Sendinblue

Ta strona internetowa wykorzystuje serwis Sendinblue do rozsyłania newsletterów. Oferentem jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10787 Berlin, Niemcy.

Sendinblue to serwis umożliwiający m.in. organizację i analizę rozsyłania newsletterów. Dane wprowadzone przez Państwa celem prenumerowania newslettera są zapisywane na serwerach Sendinblue w Niemczech.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przez Sendinblue , należy odwołać prenumeratę newslettera. Do tego celu w każdej wiadomości z newsletterem umieszczamy stosowny link. Ponadto mogą Państwo odwołać prenumeratę newslettera bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Analiza danych przez Sendinblue 

Sendinblue umożliwia nam dokonywanie analizy naszych kampanii newsletterowych. W ten sposób możemy np. zobaczyć, czy otwarto wiadomość z newsletterem i jakie linki ewentualnie kliknięto. W ten sposób możemy m.in. stwierdzić, które linki są klikane szczególnie często.

Ponadto możemy rozpoznać, czy po otwarciu/kliknięciu przeprowadzone zostały określone, uprzednio zdefiniowane operacje (conversion rate). W ten sposób możemy przykładowo rozpoznać, czy po kliknięciu newslettera został dokonany przez Państwa zakup.

Sendinblue umożliwia nam również pogrupowanie odbiorców newslettera w oparciu o różne kategorie („klastrowanie”). Przy tym można pogrupować odbiorców newslettera np. według wieku, płci lub lokalizacji. W ten sposób można lepiej dostosować newslettery do danych grup docelowych.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Sendinblue są dostępne pod poniższym linkiem: 
https://de.sendinblue.com/newsletter-software/?rtype=n2go.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Okres zapisu danych

Dane wprowadzone przez Państwa w celu prenumerowania newslettera są przez nas zapisywane do momentu wylogowania się z newslettera, zaś po rezygnacji z prenumeraty newslettera zostają usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów Sendinblue. Nie tyczy się to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy członkowskiej).

Bliższe informacje są zawarte w postanowieniach polityki prywatności Sendinblue pod adresem: 
https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/?rtype=n2go.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych z upoważnienia

Zawarliśmy z Sendinblue umowę, w której zobowiązujemy Sendinblue do ochrony danych naszych klientów oraz nieprzekazywania ich podmiotom trzecim. Wgląd w umowę można uzyskać pod następującym linkiem:
https://www.sendinblue.com/wp-content/uploads/2020/04/AV_de_02_03_2020.pdf.

MailChimp

Ta strona internetowa wykorzystuje serwis MailChimp do rozsyłania newsletterów. Oferentem jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to serwis umożliwiający m.in. organizację i analizę rozsyłania newsletterów. Gdy wprowadzają Państwo dane celem prenumerowania newslettera (np. adres e-mail), są one zapisywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp dysponuje certyfikatem „EU-US Privacy Shield”. „Privacy Shield” to porozumienie zawarte między Unią Europejską (UE) a USA, które ma zagwarantować przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych w USA.

Przy użyciu MailChimp możemy poddać analizie nasze kampanie newsletterowe. Jeśli otworzą Państwo wiadomość e-mail wysłaną przy użyciu MailChimp, plik zawarty w wiadomości e-mail (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można stwierdzić, czy otwarto wiadomość z newsletterem i jakie linki ewentualnie kliknięto. Ponadto rejestrowane są informacje techniczne (np. moment otworzenia, adres IP, typ przeglądarki oraz system operacyjny). Tych informacji nie można powiązać z konkretnym odbiorcą newslettera. Służą one wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystywane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przez MailChimp, należy odwołać prenumeratę newslettera. Do tego celu w każdej wiadomości z newsletterem umieszczamy stosowny link. Ponadto mogą Państwo odwołać prenumeratę newslettera bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć zgodę, odwołując prenumeratę newslettera. Cofnięcie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Dane wprowadzone przez Państwa w celu prenumerowania newslettera są przez nas zapisywane do momentu wylogowania się z newslettera, zaś po rezygnacji z prenumeraty newslettera zostają usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów MailChimp. Nie tyczy się to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy członkowskiej).

Bliższe informacje są zawarte w postanowieniach polityki prywatności MailChimp pod adresem:
https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych (Data Processing Agreement)

Zawarliśmy z MailChimp tzw. umowę „Data Processing Agreement”, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów oraz nieprzekazywania ich podmiotom trzecim. Wgląd w umowę można uzyskać pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

CleverReach

Ta strona internetowa wykorzystuje serwis CleverReach do rozsyłania newsletterów. Oferentem jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to serwis umożliwiający organizację i analizę rozsyłania newsletterów. Dane wprowadzone przez Państwa celem prenumerowania newslettera (np. adres e-mail) są zapisywane na serwerach CleverReach w Niemczech, względnie w Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane przez CleverReach umożliwiają nam dokonanie analizy preferencji odbiorców newslettera. W tym zakresie można m.in. poddać analizie, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często klikano w newsletterze dany link. Przy pomocy tzw. śledzenia konwersji (conversion tracking) można ponadto poddać analizie, czy po kliknięciu linku w newsletterze nastąpiła uprzednio zdefiniowana operacja (np. zakup produktu na naszej stronie). Dalsze informacje dotyczące analizy danych przez newsletter CleverReach są dostępne pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Mogą Państwo w każdym momencie cofnąć zgodę, odwołując prenumeratę newslettera. Cofnięcie zgody nie narusza legalności dotychczasowych procesów przetwarzania danych.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przez CleverReach, należy odwołać prenumeratę newslettera. Do tego celu w każdej wiadomości z newsletterem umieszczamy stosowny link. Ponadto mogą Państwo odwołać prenumeratę newslettera bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Dane wprowadzone przez Państwa w celu prenumerowania newslettera są przez nas zapisywane do momentu wylogowania się z newslettera, zaś po rezygnacji z prenumeraty newslettera zostają usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i serwerów CleverReach. Nie tyczy się to danych, które zostały zapisane u nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy członkowskiej).

Bliższe informacje są zawarte w postanowieniach polityki prywatności CleverReach pod adresem:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych z upoważnienia

Zawarliśmy z CleverReach umowę o przetwarzanie danych z naszego upoważnienia i w pełni wykonujemy rygorystyczne przepisy niemieckich organów ochrony danych w ramach korzystania z usług CleverReach.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube, której operatorem jest Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe wyposażone we wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Wówczas serwer YouTube otrzymuje informację o odwiedzanej stronie.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, wówczas umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowywanie Państwa preferencji korzystania ze strony bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube następuje w interesie uatrakcyjnienia prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Dalsze informacje dotyczące postępowania z danymi użytkowników są dostępne w polityce prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.

Adobe Fonts

Celem jednolitej wizualizacji określonych czcionek nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. Adobe Fonts. Ich oferentem jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

W przypadku otwarcia naszych stron przeglądarka użytkownika wczytuje wymagane czcionki bezpośrednio od Adobe celem ich prawidłowego wyświetlania na urządzeniu końcowym użytkownika. Przy tym przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami Adobe w USA. W ten sposób Adobe uzyskuje informację, że poprzez adres IP użytkownika otworzono naszą stronę internetową. Podczas udostępniania czcionek zgodnie z informacjami Adobe nie są zapisywane pliki cookie.

Adobe dysponuje certyfikatem EU-US Privacy Shield. Privacy-Shield jest porozumieniem zawartym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską, które ma gwarantować przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych. Bliższe informacje są dostępne pod adresem:
https://www.adobe.com/pl/privacy/eudatatransfers.html

Korzystanie z Adobe Fonts jest niezbędne do wyświetlania jednolitych czcionek na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Bliższe informacje dotyczące Adobe Fonts są dostępne pod adresem:
https://www.adobe.com/pl/privacy/policies/adobe-fonts.html

Polityka prywatności Adobe jest dostępna pod adresem:
https://www.adobe.com/pl/privacy/policy.html

Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu «Google reCAPTCHA» (dalej «reCAPTCHA»). Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia («Google»).

Serwis reCAPTCHA ma sprawdzać, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika strony internetowej w oparciu o różne cechy. Analiza rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową. W celach analitycznych reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas przebywania użytkownika na stronie internetowej bądź poczynione przez użytkownika ruchy myszą). Dane zarejestrowane podczas analizy są przekazywane Google.

Analizy reCAPTCHA są dokonywane całkowicie w tle. Użytkowników strony internetowej nie informuje się o dokonywaniu analizy.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanych programów szpiegujących oraz przed wiadomościami SPAM.

Dalsze informacje dotyczące Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google są dostępne pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited (zwana dalej„Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Do korzystania z funkcji Google Maps wymagane jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Operator niniejszej strony internetowej nie ma wpływu na to przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych i ułatwienie wyszukiwanie miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać w każdej chwili wycofana.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Polityka prywatności

Witryna Bystronic wykorzystuje zewnętrzne komponenty, które mogą być wykorzystane do gromadzenia danych o Państwa zachowaniach i zapewnienia funkcji mediów społecznościowych. Polityka prywatności