Bystronic Polska Sp. z o.o.

Bystronic Polska Sp. z o.o.

Kontakt 

Bystronic Polska Sp. Z o.o.
Ul. Sokołowska 47, Sokołów
05-806 Komorów

tel. +48 22 33 13 770 , +48 29 64 38 600, +48 606 810 855 
fax +48 22 33 13 771  

NIP 5272497738
NIP EU PL5272497738
REGON 140451062
KRS 0000254005

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS: 0000254005, Nr REGON: 140451062, Nr NIP: 5272497738
Kapitał Zakładowy: 1.000.000,00 PLN

Dyrektor Zarządzający   
Ireneusz Ciąglewicz
tel.+48 22 33 13 770 
fax +48 22 33 13 771

Manager Serwisu
Sebastian Kostrzewa
tel.+48 22 35 19 919
fax +48 22 33 13 771

Dział sprzedaży Bystronic Polska

mapa działu sprzedaży

1.
Jakub Struzik
Area Sales Manager
Mobile: +48 532 178 007
jkbstrzkbystrnccm

2.
Krzysztof Tomaszewski

Dyrektor Sprzedaży
Sales Director
Mobile: +48 602 764 398
krzysztftmszwskbystrnccm

3.
Artur Gomuła

Inżynier Sprzedaży
Mobile: +48 667 632 950
rtrgmlbystrnccm

4.
Aleksandra Zaprawa
Area Sales Manager
Mobile: +48 697 119 514
lksndrzprwbystrnccm