Kierownictwo

Kierownictwo

Jako niezawodny partner Bystronic zapewnia wydajne innowacje, kompetencję i doskonały serwis. Jesteśmy blisko naszych klientów. To stwarza zaufanie i zapewnia bezpieczeństwo. Best choice jest naszą obietnicą. Spełniają ją członkowie zarządu Bystronic Group i każdy z naszych pracowników na całym świecie.

Zarząd Bystronic Group obejmuje oprócz prezesa dyrektorów następujących działów: Markets, China, Development, Competence Center Cutting, Competence Center Bending, Finanse i IT, Human Resources, Corporate Communications i Global Marketing.

Alex Waser,  Dyrektor Generalny
Alex Waser,
Dyrektor Generalny

Alex Waser jest dyrektorem generalnym Bystronic Group od kwietnia 2013 r. Od roku 2010 aż do chwili przejścia do grupy Conzzeta Alex Waser kierował wieloma europejskimi rynkami marki Ecolab, amerykańskiego dostawcy rozwiązań systemowych dla przemysłu spożywczego. W latach od 1994 do 2010 pracował w grupie SPX, będącej przedsiębiorstwem oferującym na całym świecie wyposażenie serwisowe i systemy diagnostyczne dla branży motoryzacyjnej. W tym czasie pełnił rozmaite funkcje kierownicze w Europie i USA, ostatnio jako szef działu rozwiązań serwisowych SPX Europe GmbH w Hainburg (Niemcy), odpowiadając za regiony Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

Działy przedsiębiorstwa

Rynki

Johan Elster,  szef działu rynków
Johan Elster,
szef działu rynków

Johan Elster kieruje działem rynków w firmie Bystronic od 1 stycznia 2013 r. Na tym stanowisku odpowiadał za wszystkie działy z wyjątkiem  Chin. Johan Elster rozpoczął swoją karierę zawodową w Bystronic w październiku 1996 r. jako szef Bystronic w Skandynawii. Od roku 2007 do 2008 był szefem regionu rynku Europa Północna, a od 2009 do 2012 szefem działu rynku NAFTA i Europa Północna. Przed podjęciem pracy w Bystronic Johan Elster był kierownikiem pionu uruchomień i rozruchów firmy Ems Inventa AG.

Chiny

Dr Song You,  prezes Bystronic Group China
Dr Song You,
prezes Bystronic Group China

Dr Song You od 1 marca 2016 r. odpowiada jako prezes oddziału Bystronic w Chinach za działalność sprzedażową, rynkową, serwisową i produktową oraz za produkcję w zakładach Bystronic w tym regionie. Przed podjęciem pracy w Bystronic dr You pełnił rozmaite funkcje kierownicze w Delphi Corporation oraz w SPX Corporation w USA i Chinach. Wykazał się on doskonałym bilansem osiągnięć przy zróżnicowanych obowiązkach, od planowania technicznego poprzez badania i rozwój aż po działalność operacyjną oraz od sprzedaży i rynków po najwyższe funkcje kierownicze. Jako ostatnią pełnił funkcję wiceprezesa SPX Corporation na region Azji i Oceanii.

Rozwój

Dr Christoph Rüttimann,  CTO
Dr Christoph Rüttimann,
CTO

Dr Christoph Rüttimann będzie odpowiedzialny w Bystronic Group od listopada 2017 r. jako CTO (Chief Technology Officer) za Division Development. Dzięki ponad dziewięcioletniemu doświadczeniu Christoph Rüttimann dysponuje doskonałą wiedzą w zakresie budowy maszyn i technologii laserowej. Był zatrudniony między innymi jako kierownik aplikacji klienckich oraz Head of Research & Development w firmie ROFIN-LASAG AG. Ostatnią jego posadą było kierowanie Działem Badań & Rozwoju w firmie TRUMPF Schweiz AG.

Centrum kompetencji w zakresie cięcia

Marco Vinanti,  dyrektor zarządzający centrum kompetencji w zakresie cięcia
Marco Vinanti,
dyrektor zarządzający centrum kompetencji w zakresie cięcia

Marco Vinanti od 1 lutego 2015 r. odpowiada za lokalizację w Niederönz jako dyrektor zarządzający centrum kompetencji w zakresie cięcia. Vinanti rozpoczął pracę w Bystronic już w listopadzie 2010 r. jako szef produkcji. Przed podjęciem pracy w Bystronic działał w branży elektronarzędzi, urządzeń medycznych i budowy maszyn na rozmaitych stanowiskach kierowniczych. Miało to miejsce w dziedzinach produkcji, logistyki, zakupów i zarządzania produktami.

Centrum kompetencji w zakresie gięcia

Sven Künkels,  dyrektor operacyjny i dyrektor zarządzający centrum kompetencji w zakresie gięcia
Sven Künkels,
dyrektor operacyjny i dyrektor zarządzający centrum kompetencji w zakresie gięcia

Sven Künkels odpowiada od 1 maja 2015 r. jako dyrektor operacyjny za działy produkcji na zlecenie, jakości, łańcucha dostaw i zakupów w firmie Bystronic. Pan Künkels rozpoczął pracę w firmie w roku 2001 jako kierownik techniczny i od sierpnia 2001 pełnił rolę dyrektora technicznego. Od października 2003 kieruje jako dyrektor wszystkimi obszarami centrum kompetencji Bystronic w zakresie gięcia. Przed podjęciem pracy w Bystronic był on kierownikiem zakładu w firmie Benthin AG, a wcześniej pełnił rozmaite funkcje kierownicze w firmach AUTOKRAFT GmbH i OTN Oberflächentechnik GmbH.

Obsługa firm 

Finanse i informatyka

Cornelia Gehrig,  dyrektor finansowy i do spraw informatyki
Cornelia Gehrig,
dyrektor finansowy i do spraw informatyki

Cornelia Gehrig, od chwili podjęcia pracy w dniu 1 sierpnia 2011 r. odpowiada za działy finansowy i informatyczny na poziomie grupy. Przed podjęciem pracy w Bystronic działała w rozmaitych branżach jak audyt gospodarczy i doradztwo, ubezpieczenia, budowa maszyn i telekomunikacja na globalnych stanowiskach kierowniczych.

Kadry

Nicole Progin,  szefowa działu kadr
Nicole Progin,
szefowa działu kadr

Nicole Progin od 1 maja 2012 r. odpowiada w Bystronic za kadry na poziomie grupy. Przed podjęciem pracy Bystronic pełniła już rozmaite funkcje kierownicze w kadrach, m. in. w Swisslog AG w Buchs (AG) jako szefowa działu kadr regionu EMEA lub w Centris AG w Solothurn, również jako szefowa działu kadr. Nicole Progin ma ukończone studia w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozmaite kursy w zakresie kadr.

Komunikacja firmowa

Jean-Pierre Neuhaus,  szef działu komunikacji firmowej
Jean-Pierre Neuhaus,
szef działu komunikacji firmowej

Jean-Pierre Neuhaus kieruje ogólnoświatową działalnością w zakresie komunikacji firmowej i marketingowej dla całej grupy Bystronic, pełniąc to stanowisko od lutego 2003 r. Pan Neuhaus ma ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie komunikacji firmowej i relacji publicznych, na poziomie tak strategicznym, jak i operacyjnym. Zanim objął obecne stanowisko, pełnił rozmaite funkcje w branży telekomunikacyjnej w szwajcarskim koncernie telekomunikacyjnym Ascom.

Do korzystania bez ograniczeń z witryny internetowej Grupy Bystronic niezbędne są pliki cookie. Niektóre pliki cookie wymagają wyraźnej zgody użytkownika. Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji witryny internetowej. Szczegółowe informacje o rodzaju, zastosowaniu i celu oraz dacie wygaśnięcia plików cookie można uzyskać, klikając link „Dodatkowe informacje”.

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Dlaczego?
„Kliknij tutaj” aby dowiedzieć się więcej.