Z izolacji, do sieci

Z izolacji, do sieci

Maj 2020

Przedsiębiorstwa przemysłowe zwykle samodzielnie rozwijają innowacje. Jednak aby skorzystać z możliwości, jakie daje cyfryzacja, potrzebna jest większa otwartość. Bystronic, wraz ze swoimi partnerami, opracowuje rozwiązania sieciowe dla zakładów przetwórstwa blach. Wierzymy, że tylko ci, którzy patrzą poza horyzont, mogą realizować wizję Smart Factory.

Innowacje rodzą się w prywatności. To, co charakteryzowało wynalazców z XIX i XX wieku, wciąż pozostaje aktualne dla dużej części przemysłu. Ogólnie rzecz biorąc, podmioty zewnętrzne są kategorycznie wykluczone z badań i rozwoju: Firmy opracowują produkty w tajemnicy i chronią je patentami przed wprowadzeniem ich na rynek. Tajemnice handlowe są święte. Celem jest bycie pierwszym, który zaproponuje innowację i pozostanie jedynym jej prawnym właścicielem tak długo, jak to możliwe.

Taka tendencja charakteryzująca prowadzenie czynności badawczo-rozwojowych doprowadziła do błędnego założenia, że całe know-how musi pochodzić z wewnątrz firmy. W firmie Bystronic wierzymy, że nadszedł czas, aby obalić ten mit. Musieliśmy bowiem zmierzyć się z faktem, że nie jesteśmy już w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb naszych klientów. Coraz częściej firmy zajmujące się obróbką blachy nie szukają już pojedynczych produktów, lecz zintegrowanych rozwiązań. A my jesteśmy w stanie zaoferować je tylko wtedy, gdy współpracujemy z zewnętrznymi partnerami.

Innowacja dzięki współpracy.

Firmy, które chcą realizować wizję Smart Factory, nie mają innego wyjścia, jak tylko się otworzyć: Dzięki połączeniu w sieć łańcucha dostaw, ekosystem otaczający daną organizację zyskuje na znaczeniu. Dlatego Bystronic coraz częściej współpracuje z innymi firmami, w tym z dostawcami i klientami. Dzielimy się z nimi naszym know-how i danymi, aby wspólnie opracowywać najlepsze rozwiązania.

Przy tworzeniu sprzętu i oprogramowania, jedną z głównych zasad Bystronic jest ścisła współpraca z klientami. Dostarczają nam oni informacji o tym, w jaki sposób możemy dalej udoskonalać nasze systemy. Między innymi organizujemy warsztaty z klientami na wczesnym etapie procesu rozwoju, aby uwzględnić ich wymagania, oczekiwania i sugestie dotyczące ulepszeń.

Naszą kolejną zasadą jest utrzymywanie strategicznego partnerstwa z naszymi najważniejszymi dostawcami: W celu dalszego rozwoju technologii laserów światłowodowych nawiązaliśmy współpracę z IPG Photonics. Aby rozwijać sieć łańcuchów dostaw naszych klientów, zawarliśmy partnerstwo z twórcą oprogramowania, firmą Kurago.

Potrzebny jest nowy sposób myślenia.

Transformacja cyfrowa zmusza firmy przemysłowe, takie jak nasza, do ponownego przeanalizowania swoich modeli biznesowych i przestawienia swojego sposobu myślenia na rozwiązania cyfrowe. Doświadczenie nauczyło nas, że nie dzieje się to z dnia na dzień. Największą przeszkodą jest tradycyjna kultura korporacyjna, która trzyma się poszczególnych produktów, roczne cykle rozwojowe oraz wykluczenie know-how pochodzącego z zewnątrz.

Przeciwieństwem tej tradycyjnej kultury korporacyjnej jest to, co można by nazwać cyfrową kulturą korporacyjną: Otwarte podejście, które opiera się na wspólnym myśleniu i współpracy, pozwala rozwijać pomysły w sposób stopniowy i szybko dostosować się do zmian w otoczeniu rynkowym. Wymaga to zmiany naszego sposobu myślenia na taki, który umożliwi wykorzystanie mocnych stron firmy do tworzenia cyfrowych modeli biznesowych.

Konieczną zmianę kulturową można rozpocząć za pomocą praktycznych programów rozwojowych. W ramach projektu zmiany dokonaliśmy ponownej oceny struktur i procesów w Bystronic. W celu zapewnienia, że innowacja zostanie rzeczywiście wprowadzona w życie, zadbaliśmy o to, aby miała ona solidne podstawy w naszej codziennej pracy: Bazując na konkretnych i praktycznych przykładach nasze zespoły przeprowadziły warsztaty mające na celu refleksję nad współpracą wewnętrzną i zewnętrzną. W ten sposób udało nam się oderwać od starych wzorców myślenia i zachowań.

Większa elastyczność na rynku.

Korzyści płynące z kultury zorientowanej na rozwiązania cyfrowe są oczywiste. Organizacje, które charakteryzują się biegłością informatyczną, są w stanie sprawniej poruszać się po rynku i lepiej reagować na potrzeby swoich klientów. Patrząc na wersje beta oferowane przez firmy zajmujące się oprogramowaniem, widać, że produkty nie muszą być absolutnie doskonałe, gdy są wprowadzane na rynek. Klienci mogą pomóc w ich udoskonalaniu, pod warunkiem, że  od samego początku są przekonani o korzyściach z takich programów płynących. Szybkie wejście na rynek i stały dalszy rozwój powinny być również celem w naszej branży.

Kultura korporacyjna wykorzystująca narzędzia cyfrowe ułatwia również pracodawcy działania marketingu rekrutacyjnego: postępowe w tej kwestii firmy przyciągają najzdolniejsze talenty. Wiele z tak pozyskanych pracowników już teraz działa w oparciu o właściwe nastawienie i w ten sposób przyczynia się do zmian kulturowych. Ukierunkowują się oni nie tylko na firmę, ale także na cały świat. Przywiązują większą wagę do działań niż do planowania i przedkładają zbiorowy sukces nad indywidualne osiągnięcia.

Pracownicy, którzy przyjęli te wartości i ukierunkowali swoje myślenie na rozwiązania cyfrowe, są najważniejszym warunkiem naszej innowacyjności w przyszłości. Są to ludzie, którzy budują sieć powiązań wokół naszej organizacji współpracując z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami, aby znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Współpraca bez klapek na oczach.

Droga do Smart Factory jest długa. Ta wizja nie może zostać zrealizowana za jednym zamachem, a raczej musi być wdrażana etapami. Dlatego Bystronic oferuje swoim klientom możliwość rozwoju krok po kroku. Wymaga to elastycznych i mierzalnych rozwiązań, które mogą być sukcesywnie rozszerzane. Osiągnięcie tego celu wymaga również bezproblemowego przepływu materiałów i danych. Dlatego też nie wahamy się połączyć naszych działań z systemami innych producentów.

Jesteśmy przekonani, że w przyszłości innowacyjność będzie zależała od przyjętej postawy. Przedsiębiorstwa przemysłowe mają wybór. Mogą odizolować się i wyjść z cyfryzacji jako przegrani. Mogą też otworzyć się na nią i nawiązywać partnerstwa, aby wykorzystać możliwości, jakie daje tworzenie sieci kontaktów.

Autor: Alberto Martínez, Dyrektor Centrum Kompetencji Usług Oprogramowania, Dyrektor ds. Cyfryzacji i Członek Komitetu Zarządzającego Bystronic.