Cassette Changer: nowość do ByTrans Extended

Cassette Changer: nowość do ByTrans Extended

Lipiec 2018

Bystronic zwiększa funkcjonalność automatycznego załadunku i rozładunku przy cięciu laserowym. Nowa opcja «Cassette Changer» rozszerza tu cykl rozładunku w systemie automatyzacji ByTrans Extended.

Dzięki ByTrans Extended użytkownicy przyspieszają przepływ materiału przy cięciu laserowym. Zespół automatyki zajmuje się tu załadunkiem i rozładunkiem na stole wymiennym systemu do cięcia laserem. Dostępna jest jedna lub dwie kasety, zapewniające gotowość nieobrobionych blach do procesu cięcia. Obecnie Bystronic, dzięki nowej opcji «Cassette Changer» oferuje rozszerzoną funkcjonalność w zakresie odbierania gotowych detali i arkuszy odpadów.

Opcja «Cassette Changer» zwiększa ładowność przy odbieraniu ze stołu wymiennego. W tym celu Bystronic uzupełnia system ByTrans Extended o dwie dodatkowe kasety odbiorcze, które w oddzielnym torze ruchu pod układem automatyki załadunku i rozładunku odbierają gotowe detale i arkusze odpadów, odprowadzając je z procesu cięcia.

Gdy pierwsza kasta odbiorcza zostanie maksymalnie załadowana, zostaje ona wysunięta do przodu do odtransportowania. Zostaje wówczas zaczepiona druga kaseta odbiorcza, umożliwiająca dalszy rozładunek stołu wymiennego. W trakcie tej czynności układ automatyki załadunku i rozładunku trzyma już w gotowości w górnych kasetach materiału nieobrobionego kolejne arkusze blachy, doprowadzane automatycznie do systemu do cięcia laserem bez konieczności przerywania cyklu automatycznego na dokonanie odbioru. Tego rodzaju dodatkowa autonomia ma szczególnie duże znaczenie na zmianie nocnej lub weekendowej.

Maksymalne wykorzystanie potencjału automatyki

Ta nowa opcja jest interesująca przede wszystkim dla użytkowników, którzy korzystają z ByTrans Extended jako rozwiązania autonomicznego, bez łączenia z magazynem materiału, ponieważ pozwala ona na automatyzację procesu cięcia laserowego na maksymalnie małej powierzchni i w elastyczny sposób. Dzięki «Cassette Changer» użytkownicy wykorzystują wysoki potencjał automatyzacji przy rozbudowanych możliwościach wyładunku. W zależności od potrzeb, Bystronic wyposaża system automatyki w nową opcję przy zakupie nowego systemu lub też doposaża istniejące systemy ByTrans Extended. Opcja «Cassette Changer» jest na początek dostępna do rozwiązania ByTrans Extended w wersji 4020.

Wyższy potencjał automatyzacji: «Cassette Changer» oferuje rozszerzoną funkcjonalność w zakresie odbierania gotowych detali i arkuszy odpadów.
Wyższy potencjał automatyzacji: «Cassette Changer» oferuje rozszerzoną funkcjonalność w zakresie odbierania gotowych detali i arkuszy odpadów.

Do korzystania bez ograniczeń z witryny internetowej Grupy Bystronic niezbędne są pliki cookie. Niektóre pliki cookie wymagają wyraźnej zgody użytkownika. Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji witryny internetowej. Szczegółowe informacje o rodzaju, zastosowaniu i celu oraz dacie wygaśnięcia plików cookie można uzyskać, klikając link „Dodatkowe informacje”.

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Dlaczego?
„Kliknij tutaj” aby dowiedzieć się więcej.